COACHING 1-1

1. Doanh nghiệp – Giai đoạn khởi nghiệp ( hoạt động 1-3 năm): Xây dựng nền tảng doanh nghiệp vững chắc

– Xây dựng nền tảng vững chắc với một hệ thống kiến thức và thực chiến cho chủ doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp được hệ thống lại kiến thức và bổ sung kiến thức để có một nền tảng kiến thức quản trị, quản lý doanh nghiệp bài bản từ lý thuyết đến thực chiến.

Đặc biêt các chủ doanh nghiệp được coach bởi những người có kinh nghiệm thực chiến rất nhiều năm nắm giữ nhiều vị trí ở các công ty đa quốc gia cũng như công ty trong nước.

 

 

1. Doanh nghiệp – Giai đoạn khởi nghiệp ( hoạt động 1-3 năm): Xây dựng nền tảng doanh nghiệp vững chắc

– Xây dựng nền tảng vững chắc với một hệ thống kiến thức và thực chiến cho chủ doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp được hệ thống lại kiến thức và bổ sung kiến thức để có một nền tảng kiến thức quản trị, quản lý doanh nghiệp bài bản từ lý thuyết đến thực chiến.

Đặc biêt các chủ doanh nghiệp được coach bởi những người có kinh nghiệm thực chiến rất nhiều năm nắm giữ nhiều vị trí ở các công ty đa quốc gia cũng như công ty trong nước.

  • Xây dựng tầm nhìn – sứ mệnh cho doanh nghiệp
  • Mô hình  kinh doanh – sự khác biệt và sự kết nôi các nguồn lực ( bên trong- bên ngoài) để xây dựng chiến lược kinh doanh.
  • Kế hoạch hành động cho từng ngày, tuần, tháng, quý năm…để thực hiện sứ mệnh cuộc đời mình.
  • Nền tảng văn hóa doanh nghiệp ngay từ những “viên gạch” nền tảng đầu tiên.
  • Cùng đi thực địa với chủ doanh nghiệp để hiện thực hóa – kiến thức- kỹ năng- thực chiến.

 

* Số lượng tham dự: 1 doanh nghiệp

* Thời lượng: 1 giờ /1 tuần (hoặc theo nhu cầu của doanh nghiệp)

* Phương pháp:  coaching 1-1 online hoặc tại doanh nghiệp

* Thời gian: ít nhất 6 tháng

2. Doanh nghiệp- Giai đoạn chuyển mình (hoạt động 3-5 năm): Ổn định và nâng tầm doanh nghiệp

– Dành cho chủ doanh nghiệp đã trải qua được giai đoạn thâm nhập thị trường và tiếp tục muốn mở rộng thị trường cũng như khẳng định thương hiệu và cam kết với người với một chiến lược dài hạn.

– Đánh giá lại thị trường và đưa ra các chiến thuật, kế hoạch cùng với đó là các chính sách cho đội ngũ, hệ thống hóa lại quy trình vận hành cũng như văn hóa tổ chức để thực hiện chiến lược phát triển dài hạn.

Cùng đi thực địa với chủ doanh nghiệp để hiện rà soát thị trường và chính sách để củng cố với nhà phân phối, đối tác…

* Số lượng tham dự: 1 doanh nghiệp

* Thời lượng: 1 giờ /1 tuần ( hoặc theo nhu cầu của doanh nghiệp)

* Phương pháp:  coaching 1-1 online hoặc tại doanh nghiệp

* Thời gian: ít nhất 6 tháng

1. Doanh nghiệp – Giai đoạn phát triển ( hoạt động 5-10 năm): Phát huy tối đa nguồn lực để khẳng định vị thế trong thị trường và tiến đến giai đoạn tối ưu hóa và doanh nghiệp vận hành tự động.

– Chương trình coaching 1-1  thật sự chuyên sâu theo “ bản sắc riêng biệt” của chủ doanh nghiệp, nhằm phát huy tất các khả năng tiềm ẩn để hoàn thành sứ mệnh – giá trị của mình và chuyển tiếp qua giai đoạn chuyển giao và huấn luyện đội ngũ kế thừa

– Tố ưu tiềm năng của doanh nghiệp như đội ngũ nhân sự, khách hàng, đối tác… thành một hệ sinh thái để gia tăng giá trị doanh nghiệp và trách nhiệm cộng đồng.

– Xây dựng chiến lược giúp doanh nghiệp có thể tự vận hành mà không cần đến sự hiện diện của chủ doanh nghiệp để tiến tời sự “ tự do” thật sự để có nhiều thời gian chăm sóc bản thân , gia đình và cộng đồng.

* Số lượng tham dự: 1 doanh nghiệp

* Thời lượng: 1 giờ /1 tuần ( hoặc theo nhu cầu của doanh nghiệp)

* Phương pháp:  coaching 1-1 online hoặc tại doanh nghiệp

* Thời gian: ít nhất 6 tháng

Đăng ký tư vấn
Thanks for your booking!